•  090.741.0979
  •        ngocnghiait1990@gmail.com

Thi công mạng

Thi công mạng, tổng đài nội bộ

Dịch vụ sửa chữa mạng internet, mạng nội bộ, đi đây mạng, cài đặt bộ phát wifi, thi công mạng cho nhà xưởng, và cài đặt tổng đài điện  thoại … hotline: 090.741.0979